Tin tức sự kiện

Ban xử lý tranh chấp và hòa giải thương mại trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 30/10/2021, Trung tâm Hòa giải Thương mại quốc tế Việt Nam phối hợp cùng Hội pháp luật xây dựng Việt Nam tổ chức hội thảo: “Ban xử lý tranh chấp và hòa giải thương mại trong lĩnh vực xây dựng” nhằm trình bày và thảo luận các nội dung xoay quanh vấn đề này.