Yong Eui Kim

Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Trường Đại học Dong-A. Trường Đại học Luật ở Busan, Korea Cố vấn the Jeongyul LLC in Seoul, Korea Trọng tài viên KCAB (Thành viên Panel of International Arbitrators)
Trình độ chuyên môn
 • BA. Quản trị Kinh doanh, Đại học Yonsei. tại Seoul, Hàn Quốc (Đa chuyên ngành: Luật và Kinh doanh
  Quản trị)
  Juris Doctor: Trường Đại học Luật Western State University ở California, Hoa Kỳ
Lĩnh vực hành nghề
 • Thương mại và Hợp đồng Quốc tế
 • Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
 • Kinh doanh quốc tế
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên quốc tế
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Hàn
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV