LS. Vũ Linh Chi

Mediator Vu Linh Chi
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Phó Giám đốc Phòng Pháp chế và Quản lý rủi ro - Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam
Trình độ chuyên môn
 • Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế (Đại học Ngoại thương Hà Nội)

  Cử nhân Khoa Luật (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)
Lĩnh vực hành nghề
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Đầu tư, thương mại quốc tế
 • Hải quan
 • Quản lý rủi ro
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV