TS.LS. Đỗ Minh Ánh

Hòa giải viên Đỗ Minh Ánh
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Tiến sĩ Luật quốc tế Giám đốc pháp lý Pacific Corporation
Trình độ chuyên môn
 • Tiến sĩ Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Thạc sĩ Luật Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Cử nhân Luật Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
Lĩnh vực hành nghề
 • Hàng không
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Sở hữu trí tuệ
 • Dệt may và da giày
 • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
 • Xây dựng
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Công nghệ thông tin
 • Lao động và bảo hiểm
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV