TS. FUSHIHARA HIROTA

Hòa giải viên Fushihara Hirota
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Chuyên gia pháp luật, Công ty The Libero & Associates
Trình độ chuyên môn
 • Tiến sỹ luật thực hành, ĐH Jyochi, Tokyo, Nhật Bản
  Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
  Cử nhân khoa Ngoại ngữ, Đại học Jyochi, Tokyo, Nhật Bản
Lĩnh vực hành nghề
 • Đầu tư, thương mại quốc tế
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Xây dựng
 • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên quốc tế
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Pháp
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV