ThS. Trần Thuỳ Giang

Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Thành viên HĐQT, Athena Group
Trình độ chuyên môn
 • Thạc sĩ Chính sách công, Chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright (FETP), hợp tác giữa trường Harvard Kennedy và Đại học Kinh tế TP.HCM
  Giấy phép Hành nghề Quản lý quỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC)
  Cử nhân Thương mại, Đại học Macquarie, Úc
Lĩnh vực hành nghề
 • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
 • Đầu tư
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV