ThS. LS. Trần Xuân Chi Anh

Hòa giải viên Trần Xuân Chi Anh
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Luật sư, Công ty Luật Kim & Chang
Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân Luật, Đại học Luật TP. HCM

  Thạc sĩ Luật, Đại học Nottingham (Anh Quốc)
Lĩnh vực hành nghề
 • Y tế và Dược phẩm
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Công nghệ thông tin
 • Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
 • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
 • Tranh tụng tại Tòa án và Trọng tài
 • CNTT – Bưu chính – Viễn thông
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV