ThS. LS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Hòa giải viên Nguyễn Thị Tuyết Mai
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Trưởng phòng Pháp lý, Tập đoàn Sun Life Financial (Hồ Chí Minh)
Trình độ chuyên môn
 • Thạc sĩ Triết học Lý luận và Thực tiễn về Quyền con người, Đại học Oslo (Na Uy)
  Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội
Lĩnh vực hành nghề
 • Xây dựng
 • Sở hữu trí tuệ
 • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV