THS. LS. Lê Bá Thành Chung

Hòa giải viên Lê Bá Thành Chung
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Cộng sự - Allens-Linklaters
Trình độ chuyên môn
 • LLM, Trường Luật Đại học Duke, Hoa Kỳ, 2011
  MBA, Trường Kinh doanh CFVG, Việt Nam, 2006
  LLB, Đại học Luật, Việt Nam, 2002
Lĩnh vực hành nghề
 • Hàng không
 • Công nghệ thông tin
 • Điện – Điện tử
 • Vận tải đường bộ và Phương tiện đường bộ
 • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
 • Dệt may và da giày
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Phá sản và xử lý nợ
 • Giáo dục và Đào tạo
 • Xây dựng
 • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Năng lượng
 • Thực phẩm và Đồ uống
 • Vận tải đường thuỷ và Đóng tàu
 • Lao động và bảo hiểm
 • Y tế và Dược phẩm
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh