THS. LS. Khuất Văn Trung

Hòa giải viên Khuất Văn Trung
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Luật sư, Công ty luật TNHH Baker&McKenzie (Việt Nam)
Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội (2008)

  Thạc sĩ Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2013)

  Thạc sĩ Luật, Đại học Luật Bang Georgia (Mỹ) (05/2019)
Lĩnh vực hành nghề
 • Thực phẩm và Đồ uống
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Công nghệ thông tin
 • Điện – Điện tử
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt