Thái Hồng Nam

Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Phụ trách kiểm soát Dự án tại PTSC
Trình độ chuyên môn
 • Thạc sĩ Tổ chức quản lý vận tải - Đại học Giao thông vận tải TP.HCM
  Cử nhân QTKD - Đại học Kinh tế TP.HCM
  Cử nhân Luật kinh tế Đại học Mở Tp.HCM (Đang theo học)
Lĩnh vực hành nghề
 • Năng lượng
 • Dầu khí
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV