Th.S. Nguyễn Thị Minh Huệ

Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Giám đốc Trung tâm Liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế, Học viện Tư pháp
Trình độ chuyên môn
 • Thạc sĩ Luật học (Đại học Luật Hà Nôi)
  Cử nhân luật (Đại học luật Hà Nội)
Lĩnh vực hành nghề
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Giáo dục và Đào tạo
 • Phá sản và xử lý nợ
 • Nghệ thuật
 • Quản trị doanh nghiệp
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV