Th.s Nguyễn Thanh Hòa

Hòa giải viên Nguyễn Thanh Hòa
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Giám đốc, Công ty Luật TNHH KPMG
Trình độ chuyên môn
 • Thạc sĩ Luật, Chuyên ngành Luật Thương mại và Kinh tế Quốc tế, ĐH Tây Anh Quốc (University of the West of England)

  Cử nhân Khoa học Xã Hội, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn Tp. Hồ Chí Minh

  Cử nhân Luật, ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh
Lĩnh vực hành nghề
 • Xây dựng
 • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
 • Thực phẩm và Đồ uống
 • Phá sản và xử lý nợ
 • Công nghệ thông tin
 • Điện – Điện tử
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV