Th.S Nguyễn Anh Minh

Hòa giải viên Nguyễn Anh Minh
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Luật sư điều hành, Công ty Luật V-Lead
Lĩnh vực hành nghề
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
 • Đầu tư, thương mại quốc tế
 • Bất động sản
 • Tranh tụng tại Tòa án và Trọng tài
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
 • Đoàn luật sư Hà Nội
 • Hiệp hội luật sư liên Thái Bình Dương (IPBA)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV