Th.S L.S Đoàn Hồng Sơn

Hòa giải viên Đoàn Hồng Sơn
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Luật sư sáng lập và Điều hành, IP Max Law Firm
Trình độ chuyên môn
 • Thạc sĩ Luật Sở hữu trí tuệ (George Washington Law University - Hoa Kỳ)

  Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội
Lĩnh vực hành nghề
 • Sở hữu trí tuệ
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Chuyển giao công nghệ
 • Công nghệ thông tin
 • Điện – Điện tử
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV