T.S Hà Công Anh Bảo

Hòa giải viên Hà Công Anh Bảo
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Phó trưởng khoa Luật, ĐH Ngoại Thương
Trình độ chuyên môn
 • Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý, ĐH Ngoại thương, Việt Nam

  Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh (MBA), ĐH Wales, Anh Quốc

  Cử nhân Quản trị kinh doanh, ĐH Ngoại thương, Việt Nam
Lĩnh vực hành nghề
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
 • Xây dựng
 • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV