LS. Nguyễn Ngọc Minh

Hòa giải viên Nguyễn Ngọc Minh
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Luật sư Thành viên CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN ĐỘC LẬP
Trình độ chuyên môn
 • Thạc sỹ Luật (ĐH Monash, Úc)

  Cử nhân luật (Đại học luật Hà Nội)
Lĩnh vực hành nghề
 • Xây dựng
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Lao động và bảo hiểm
 • Vận tải đường thuỷ và Đóng tàu
 • Vận tải đường bộ và Phương tiện đường bộ
 • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV