LS. Nguyễn Ngọc Lam

Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Luật sư sáng lập và điều hành, Công ty Luật TNHH THE LAM Huấn luyện viên/Khai vấn – Coach (Liên đoàn HLQT – ICF)
Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Anh (Viện ĐH Mở Hà Nội)
  Cử nhân luật (Đại học luật Hà Nội)
Lĩnh vực hành nghề
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Vận tải đường thuỷ và Đóng tàu
 • Lao động và bảo hiểm
 • Phá sản và xử lý nợ
 • Đầu tư
 • Thương mại và Hợp đồng Quốc tế
 • Năng lượng
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV