LS. Nguyễn Ngọc Lam

Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Luật sư sáng lập và điều hành - Cty Luật TNHH THE LAM Trọng tài viên – Trung tâm Trọng tài Thương mại Tp Hồ Chí Minh (TRACENT) Hòa giải viên – Trung tâm Hòa Giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Đầu tư Interlink Chủ tịch BNI Platinum Chapter – BNI Vietnam – Business Network International
Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân luật (Đại học Luật Hà Nội)
  Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Anh (Viện ĐH Mở Hà Nội)
  Chứng nhận Viện Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIArb)
  Chứng nhận Viện Trọng tài Việt Nam (VAArb) – CIArb Vietnam Chapter
  Chứng chỉ Huấn luyện viên (Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế)
Lĩnh vực hành nghề
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Vận tải đường thuỷ và Đóng tàu
 • Lao động và bảo hiểm
 • Phá sản và xử lý nợ
 • Đầu tư
 • Thương mại và Hợp đồng Quốc tế
 • Năng lượng
 • Dầu khí
 • Tranh tụng tại Tòa án và Trọng tài
 • Bất động sản
 • Dân sự
 • Hôn nhân gia đình
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh
 • Hội Pháp luật xây dựng Việt Nam
 • Liên đoàn Luật sư Quốc tế (IBA)
 • Trung tâm Trọng tài Thương mại Tp Hồ Chí Minh (TRACENT)
 • BNI Việt Nam
 • Liên đoàn Huấn luyện Quốc Tế (ICF)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV