Nguyễn Nam Trung

Hòa giải viên Nguyễn Nam Trung
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Công ty Tư vấn xây dựng điện 3 (EVNPECC3)
Trình độ chuyên môn
 • Thạc sỹ kỹ thuật-kinh doanh, chuyên ngành Xây dựng quốc tế: luật pháp và thực tiễn, Đại học Stuttgart, Đức

  Thạc sỹ kỹ thuật, chuyên ngành kết cấu công trình, Viện công nghệ châu Á, AIT (Thái Lan)

  Kỹ sư xây dựng, ĐH Kiến trúc Tp.HCM
Lĩnh vực hành nghề
 • Xây dựng
 • Năng lượng
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • SCL – Hội Luật xây dựng Anh
 • ICLA – Hiệp hội luật xây dựng quốc tế
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV