MBA.LS. Ngô Quỳnh Anh

Hòa giải viên Ngô Quỳnh Anh
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Luật sư điều hành, Công ty Luật EP Legal
Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân Luật, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Cử nhân Tài chính & Kế Toán, ĐH Oklahoma, Hoa Kỳ

  Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh, ĐH Hawaii, Hoa Kỳ
Lĩnh vực hành nghề
 • Xây dựng
 • Năng lượng
 • Thương mại và Dịch vụ
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV