Mark Andrew Olive

Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Tổng giám đốc, Công ty TNHH Tư vấn Mark Olive (MOAC)
Trình độ chuyên môn
 • Bsc (Hons) (Đại học Kingston, Anh)
  MBA (Đại học Warwick, Anh)
Lĩnh vực hành nghề
 • Thương mại và Hợp đồng Quốc tế
 • Xây dựng
 • Bất động sản
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên quốc tế
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV