Lý Trường Chiến

Hòa giải viên Lý Trường Chiến
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Chuyên gia Kinh tế * Chủ tịch Trí Tri Group Sáng lập & Chủ nhiệm chương trình LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC 4.0 Đồng sáng lập Group Quản trị và Khởi nghiệp
Trình độ chuyên môn
 • Kỹ sư CTM và Điện tử Đại học Bách Khoa
Lĩnh vực hành nghề
 • Đầu tư, thương mại quốc tế
 • Kỹ thuật Công nghệ
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ, StartUp
 • Tiếp thị, Phân phối, CSR, quản trị tổng quát và điều hành
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV