LS. Trần Thị Thanh Huyền

Hòa giải viên Trần Thị Thanh Huyền
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Luật sư thành viên, Công ty luật NHQuang&Cộng sự
Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội

  Thạc sĩ Luật, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Lĩnh vực hành nghề
 • Dệt may và da giày
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Lao động và bảo hiểm
 • Xây dựng
 • Vận tải đường thuỷ và Đóng tàu
 • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
 • Thực phẩm và Đồ uống
 • Giáo dục và Đào tạo
 • Vận tải đường bộ và Phương tiện đường bộ
 • Công nghệ thông tin
 • Điện – Điện tử
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Y tế và Dược phẩm
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV