LS. Trần Thị Hương

Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Sáng lập viên, Rachel IP Firm
Trình độ chuyên môn
 • Chương trình đào tạo Kỹ năng Hòa giải viên, CEDR

  Chứng chỉ về sở hữu trí tuệ, WIPO

  Chương trình Đào tạo Luật sư Thương mại Quốc tế, Học viện Tư pháp

  Cử nhân Luật Kinh tế Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội
Lĩnh vực hành nghề
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Sở hữu trí tuệ
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV