LS. Phùng Quang Cường

Hòa giải viên Phùng Quang Cường
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Luật sư thành viên, Công ty luật NHQuang&Cộng sự
Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội)
Lĩnh vực hành nghề
 • Xây dựng
 • Vận tải đường bộ và Phương tiện đường bộ
 • Sở hữu trí tuệ
 • Thực phẩm và Đồ uống
 • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Y tế và Dược phẩm
 • Giáo dục và Đào tạo
 • Phá sản và xử lý nợ
 • Dệt may và da giày
 • Nghệ thuật
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Lao động và bảo hiểm
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Đoàn luật sư Hà Nội
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Hiệp hội luật sư liên Thái Bình Dương (IPBA)
 • Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL)
 • Liên đoàn luật sư Việt Nam
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV