LS. Nguyễn Văn Tú

Hòa giải viên Nguyễn Văn Tú
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Chủ tịch, Công ty TNHH Luật FANCI
Trình độ chuyên môn
 • Khóa học Đào tạo Kỹ năng Hòa giải Thương mại, CEDR

  Chứng chỉ Hành nghề Luật sư, Bộ Tư pháp

  Cử nhân Luật, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 
Lĩnh vực hành nghề
 • Xây dựng
 • Phá sản và xử lý nợ
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Lao động và bảo hiểm
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt