LS. Nguyễn Tuấn Phát

Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Luật sư cấp cao, Công ty Luật TNHH Rajah & Tann LCT Lawyers
Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân luật (Đại học Keele, Vương quốc Anh), chuyên ngành năng lượng
  tái tạo
  Chương trình trao đổi chuyên ngành luật (Đại học Loyola, Hoa Kỳ)
Lĩnh vực hành nghề
 • Năng lượng
 • Xây dựng
 • Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ, StartUp
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
 • Hội Pháp luật xây dựng Việt Nam
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV