LS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Thành viên của BNI Abundance Chapter Giám đốc công ty Luật TTP Bengoshi Tổng giám đốc công ty Cổ Phần Inmergers
Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân kinh tế đối ngoại – Bộ môn tiếng Nhật, Đại học Ngoại Thương
  Cử nhân luật học – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Lĩnh vực hành nghề
 • Đầu tư
 • Đầu tư, thương mại quốc tế
 • Thuế
 • Bất động sản
 • Hải quan
 • Lao động và bảo hiểm
 • Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV