LS. Nguyễn Anh Tuấn

Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Luật sư thành viên, LNT & Partners
Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân Luật (LL.B) – Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí
  Minh, Việt Nam
  o Thạc sỹ (LL.M) – Khoa Luật, Đại học Lund, Thụy Điển, thuộc Học bổng Phát triển
  Quốc tế Thụy Điển (SIDA)
  o Tiến sỹ Luật (LL.D) - Trường Cao học Luật, Đại học Nagoya, Nhật Bản thuộc Học
  bổng của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho), 2006-2009.
Lĩnh vực hành nghề
 • Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
 • Lao động và bảo hiểm
 • Đầu tư, thương mại quốc tế
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV