LS. Lưu Xuân Vĩnh

Hòa giải viên Lưu Xuân Vĩnh
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Luật sư điều hành, Công ty Luật Asia Legal
Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội

  Cử nhân, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Lĩnh vực hành nghề
 • Xây dựng
 • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Thực phẩm và Đồ uống
 • Vận tải đường thuỷ và Đóng tàu
 • Lao động và bảo hiểm
 • Công nghệ thông tin
 • Điện – Điện tử
 • Vận tải đường bộ và Phương tiện đường bộ
 • Năng lượng
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Phá sản và xử lý nợ
 • Sở hữu trí tuệ
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt