LS. Lê Vũ Nam

Hòa giải viên Lê Vũ Nam
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH Kinh tế - Luật
Trình độ chuyên môn
 • PGS. TS Luật học, Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Kishinev (Cộng hòa Moldova)

  Cử nhân Luật kinh tế, Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Kishinev (Cộng hòa Moldova)
Lĩnh vực hành nghề
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
 • Thuế
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Anh
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV