LS. Lê Trọng Thêm

Hòa giải viên Lê Trọng Thêm
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Luật sư Điều hành, Công ty Luật LTT & Lawyers
Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội (Chuyên ngành Luật Quốc tế)
Lĩnh vực hành nghề
 • Xây dựng
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
 • Điện – Điện tử
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV