LS. Lê Thế Hùng

Hòa giải viên Lê Thế Hùng
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Luật sư, Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam
Trình độ chuyên môn
 • Cử nhân Luật, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (2009)

Lĩnh vực hành nghề
 • Xây dựng
 • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
 • Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
 • Đầu tư, thương mại quốc tế
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV