LS. Dương Thanh Minh

Hòa giải viên Dương Thanh Minh
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Phó Tổng Giám đốc, Công ty Quản lý nợ và Khai thác Tài sản, Ngân hàng Bắc ÁTrưởng Chi nhánh Sài Gòn, Công ty Luật DT Law
Trình độ chuyên môn
 • o Học viện Ngân hàng Hàn Quốc KBI – Hàn Quốc
  o Học viện Tư pháp
  o Đại học Luật Huế
Lĩnh vực hành nghề
 • Xây dựng
 • Năng lượng
 • Phá sản và xử lý nợ
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Lao động và bảo hiểm
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV