LS. Dương Thanh Minh

Hòa giải viên Dương Thanh Minh
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Phó Tổng Giám đốc, Công ty Quản lý nợ và Khai thác Tài sản, Ngân hàng Bắc Á Trưởng Chi nhánh Sài Gòn, Công ty Luật DT Law
Trình độ chuyên môn
 • o Học viện Ngân hàng Hàn Quốc KBI – Hàn Quốc
  o Học viện Tư pháp
  o Đại học Luật Huế
Lĩnh vực hành nghề
 • Xây dựng
 • Năng lượng
 • Phá sản và xử lý nợ
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Lao động và bảo hiểm
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV