LS. Cao Thị Hà Giang

Hòa giải viên Cao Thị Hà Giang
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Luật sư thành viên VPLS Cao Đức Nhuận
Trình độ chuyên môn
 • Thạc sỹ Luật kinh tế và Luật thương mại quốc tế (2009), Trường Đại học Macquarie, Úc

  Cử nhân Ngữ Văn Anh (2005), Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh

  Cử nhân Luật Thương Mại (2001), Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Lĩnh vực hành nghề
 • Lao động và bảo hiểm
 • Bất động sản
 • Dệt may và da giày
 • Thực phẩm và Đồ uống
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Phá sản và xử lý nợ
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV