LS. Anil Changaroth

Hòa giải viên Anil Changaroth
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Thành viên sáng lập và điều hành ChangAroth Chambers LLC
Trình độ chuyên môn
 • Thạc sĩ về Luật Xây dựng và Trọng tài, Kings College London (KCL) & National University of Singapore (NUS), 2006
Lĩnh vực hành nghề
 • Xây dựng
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Nghệ thuật
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Vận tải đường bộ và Phương tiện đường bộ
 • Lao động và bảo hiểm
 • Hàng không
 • Phá sản và xử lý nợ
 • Vận tải đường thuỷ và Đóng tàu
 • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
 • Y tế và Dược phẩm
 • Thực phẩm và Đồ uống
 • Điện – Điện tử
 • Giáo dục và Đào tạo
 • Dệt may và da giày
 • Năng lượng
 • Công nghệ thông tin
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Trung tâm hòa giải Singapore (SMC)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên quốc tế
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV