Lê Hưng Long

Mediator Le Hung Long
Chức danh
 • Phó tổng thư ký VICMC
Cơ quan công tác
 • Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM
Trình độ chuyên môn
 • Tiến sĩ Luật (Úc)
  Thạc sĩ Luật (Úc)
  Cử nhân Luật (Việt Nam)
Lĩnh vực hành nghề
 • Sở hữu trí tuệ
 • Chính sách công
 • Tranh tụng tại Tòa án và Trọng tài
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV