L.S Bùi Tiến Long

Hòa giải viên Bùi Tiến Long
Chức danh
 • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
 • Công ty Luật TNHH LIKON
Trình độ chuyên môn
 • Thạc sĩ Luật (LLM) Trường Luật TLBU tại Seoul, Hàn Quốc

  Sáng lập viên và Giám đốc Vietnam Law & Practice
Lĩnh vực hành nghề
 • Xây dựng
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Sở hữu trí tuệ
 • Đầu tư, thương mại quốc tế
 • Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
Thành viên tổ chức hoà giải
 • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
 • Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) – Anh Quốc
Phạm vi hoạt động
 • Hoà giải viên Việt Nam
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Pháp
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV