Đối tác của VICMC

Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam VICMC là một thành viên của VSIL

Hội Luật Quốc tế Việt Nam (VSIL)

Hội Luật Quốc tế Việt Nam (VSIL) ra đời nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giáo dục, tuyên truyền, phổ biến và thực hành Luật quốc tế tại Việt Nam, tạo diễn đàn thảo luận chung để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm pháp lý quốc tế giữa các chuyên gia Luật quốc tế Việt Nam cũng như với các chuyên gia Luật quốc tế của các nước trên thế giới.

VICMC đã ký kết Thoả thuận hợp tác đào tạo về hoà giải với 04 cơ sở đào tạo

Khoa Luật trường Đại học Kinh tế TP.HCM luôn đề cao tinh thần hợp tác, cùng chí hướng, chung sức, đồng lòng trong đổi mới, hội nhập và xây dựng môi trường giáo dục – nghiên cứu chuẩn quốc tế, coi các đối tác là một phần của UEH.

Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho sinh viên tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng thông qua nhiều hoạt động học thuật, ngoại khóa; từ đó thúc đẩy tính sáng tạo, chủ động học hỏi…

Khoa Luật Trường Đại học Ngoại Thương (FTU)

Là cái nôi của nhiều thế hệ sinh viên năng động, tài giỏi, Khoa Luật Trường Đại học Ngoại Thương luôn chú trọng trang bị toàn diện cho sinh viên kiến thức và kĩ năng để trở thành công dân toàn cầu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

Với truyền thống đào tạo và nghiên cứu khoa học, Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã quy tụ được nhiều nhà khoa học, đội ngũ giảng viên luật học đầu ngành, tận tâm trong công tác đào tạo, hợp tác trên tất cả các loại hình, các hệ đào tạo; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm quốc gia, các dự án nghiên cứu, đào tạo quốc tế.

Trường Đại học Cần Thơ (CTU)

Đại học Cần Thơ, cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa – khoa học kỹ thuật của vùng. Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng.