HP

Mahatma Gandhi (ca. 1893)

Lãnh đạo tinh thần Ấn Độ “Không ai biết được vụ việc sẽ kéo dài bao lâu… Phí luật sư cứ thế vọt lên nhanh đến mức đủ đế ngốn hết mọi nguồn lực của khách hàng… Tôi cảm thấy … Đọc tiếp

Gordon J. Low

Thẩm phán Hoa Kỳ tư vấn về hoà giải tại Toà án ở Việt Nam “Tương tự như ở quốc gia khác đã chấp nhận thủ tục này, tôi tin rằng các bạn cũng sẽ nhận thấy hòa giải tại … Đọc tiếp