Pr. Choong-il SHIN

Chức danh
  • Hoà giải viên
Cơ quan công tác
  • Giáo sư, Khoa Luật Đại học Dong-A
Trình độ chuyên môn
  • Juris Doctor Trường Luật Đại học Virginia, Charlottesville, Virginia, Hoa Kỳ
    Cử nhân Kinh tế và Khoa học Chính trị, Đại học Indiana, Bloomington, Ấn Độ
Lĩnh vực hành nghề
  • Luật đầu tư Việt Nam
  • Kinh doanh quốc tế
Thành viên tổ chức hoà giải
  • Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Phạm vi hoạt động
  • Hoà giải viên quốc tế
Ngôn ngữ sử dụng
  • Tiếng Anh
Sơ yếu lý lịch chi tiết
Download CV