Tài liệu hữu ích

Vai trò của HGV và việc lựa chọn phương pháp hoà giải

Vai trò của hòa giải viên là như thế nào trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng hòa giải? Câu trả lời là: tùy thuộc vào sự lựa chọn phương pháp hòa giải của HGV.

Trên thực tế, có nhiều phương pháp hòa giải khác nhau:

 

Phương pháp hoà giải thúc đẩy (Facilitative):

Là phương pháp hoà giải mà theo đó hoà giải viên đóng vai trò khuyến khích các bên trao đổi với nhau, truyền đạt những thông điệp mà một bên muốn trao đổi với bên kia, giúp mỗi bên tự hiểu về vị thế hiện tại trong tranh chấp, khuyến khích các bên tự đưa ra phương án giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và nhanh gọn.

 

Phương pháp hoà giải đánh giá (Evaluative):

Là phương pháp hoà giải theo đó, hoà giải viên sẽ đưa ra quan điểm đánh giá của mình về vị thế mạnh hay yếu của từng bên trong tranh chấp. Hoà giải viên cũng đưa ra lời khuyên cho từng bên về phương án hoà giải của họ để các bên có thể tự lựa chọn phương án giải quyết tranh chấp tối ưu.

 

Phương pháp hoà giải hướng dẫn (Directive):

Là phương pháp hoà giải mà trong đó hoà giải viên đóng vai trò người thúc đẩy tương tự như phương pháp hoà giải thúc đẩy nhưng đồng thời hoà giải viên cũng thuyết phục các bên để lựa chọn ra phương án giải quyết hợp tình hợp lý nhất cho các bên.

 

HGV lựa chọn và áp dụng các phương pháp này như thế nào?

 

Sau khi xem xét tính chất tranh chấp, mối quan hệ giữa hai bên, vị thế của hai bên và các yếu tố khác có liên quan, HGV sẽ lựa chọn một/một số phương pháp hòa giải mà HGV thấy thích hợp để đẩy nhanh quá trình giải quyết tranh chấp. Việc áp dụng các phương pháp hòa giải là linh hoạt và có thể được thay đổi theo từng giai đoạn của quy trình hòa giải. Ví dụ, trong giai đoạn đầu của quy trình hòa giải, HGV áp dụng phương pháp hòa giải thúc đẩy để khuyến khích các bên tự đưa ra các giải pháp mà các bên cho là phù hợp. Đến giai đoạn cuối của quy trình hòa giải, HGV có thể áp dụng phương pháp hòa giải đánh giá và/hoặc hướng dẫn, đưa ra một số quan điểm, lời khuyên của mình nhằm hướng các bên đến một giải pháp hợp tình hợp lý nhất./.

 

Nội dung khác

Hội thảo “Các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải quyết phá sản doanh nghiệp”

Ngày 09 tháng 10 năm 2020, Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) phối hợp cùng Bộ Tư Pháp và Câu Lạc Bộ Luật Sư Thương Mại Quốc Tế (VBLC) tổ chức Hội thảo “Các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải quyết phá sản doanh nghiệp” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

VICMC THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ HÒA GIẢI TRỰC TUYẾN

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm hỗ trợ các bên mong muốn được hoà giải tranh chấp một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm, Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam VICMC thông báo về việc thực hiện các thủ tục hòa giải trực tuyến, đặc biệt là thực hiện các phiên hòa giải trực tuyến.

VICMC TIẾP TỤC TUYỂN 01 THƯ KÝ LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

Để tăng cường nhân lực Ban thư ký, Trung tâm hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC) tiếp tục tuyển dụng 1 thư ký làm việc tại văn phòng ở Hà Nội. Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2020

HỌC KỸ NĂNG HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI ĐỂ HÒA TRONG THẾ THẮNG

Khi các doanh nghiệp bắt tay nhau đi đến thỏa thuận thương mại cùng phát triển thì cũng là lúc những tranh chấp tiềm ẩn và cần có cơ chế giải quyết phù hợp khi phát sinh. Khác với thương lượng, Tòa án hay Trọng tài, hòa giải vẫn còn là một phương án lựa chọn khá mới mẻ tại Việt Nam khi những quy định chi tiết lần đầu tiên được điều chỉnh bởi Nghị định 22/2017/NĐ-CP.

Tổng kết “Hội thảo Hòa giải thương mại – Lựa chọn hiệu quả cho giải quyết tranh chấp”

Ngày 19/06/2020 vừa qua, Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC) cùng Trung tâm hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã tổ chức hội thảo “Hội thảo Hòa giải thương mại – Lựa chọn hiệu quả cho giải quyết tranh chấp” tại Hà Nội trong khuôn khổ Tuần lễ trọng tài và hòa giải thương mại Việt Nam 2020 (VAW 2020).

VICMC tham dự Hội thảo Góp ý các Dự thảo Quy định chi tiết thi hành Luật Hòa giải, Đối thoại tại Tòa án

Giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại bằng hòa giải đang trở thành một xu hướng trên thế giới và Việt Nam bởi những ưu điểm của phương thức này về thời gian, chi phí, khả năng duy trì mối quan hệ giữa các bên và mức độ bảo mật thông tin.