Tài liệu hữu ích

Vai trò của HGV và việc lựa chọn phương pháp hoà giải

Vai trò của hòa giải viên là như thế nào trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng hòa giải? Câu trả lời là: tùy thuộc vào sự lựa chọn phương pháp hòa giải của HGV.

Trên thực tế, có nhiều phương pháp hòa giải khác nhau:

 

Phương pháp hoà giải thúc đẩy (Facilitative):

Là phương pháp hoà giải mà theo đó hoà giải viên đóng vai trò khuyến khích các bên trao đổi với nhau, truyền đạt những thông điệp mà một bên muốn trao đổi với bên kia, giúp mỗi bên tự hiểu về vị thế hiện tại trong tranh chấp, khuyến khích các bên tự đưa ra phương án giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và nhanh gọn.

 

Phương pháp hoà giải đánh giá (Evaluative):

Là phương pháp hoà giải theo đó, hoà giải viên sẽ đưa ra quan điểm đánh giá của mình về vị thế mạnh hay yếu của từng bên trong tranh chấp. Hoà giải viên cũng đưa ra lời khuyên cho từng bên về phương án hoà giải của họ để các bên có thể tự lựa chọn phương án giải quyết tranh chấp tối ưu.

 

Phương pháp hoà giải hướng dẫn (Directive):

Là phương pháp hoà giải mà trong đó hoà giải viên đóng vai trò người thúc đẩy tương tự như phương pháp hoà giải thúc đẩy nhưng đồng thời hoà giải viên cũng thuyết phục các bên để lựa chọn ra phương án giải quyết hợp tình hợp lý nhất cho các bên.

 

HGV lựa chọn và áp dụng các phương pháp này như thế nào?

 

Sau khi xem xét tính chất tranh chấp, mối quan hệ giữa hai bên, vị thế của hai bên và các yếu tố khác có liên quan, HGV sẽ lựa chọn một/một số phương pháp hòa giải mà HGV thấy thích hợp để đẩy nhanh quá trình giải quyết tranh chấp. Việc áp dụng các phương pháp hòa giải là linh hoạt và có thể được thay đổi theo từng giai đoạn của quy trình hòa giải. Ví dụ, trong giai đoạn đầu của quy trình hòa giải, HGV áp dụng phương pháp hòa giải thúc đẩy để khuyến khích các bên tự đưa ra các giải pháp mà các bên cho là phù hợp. Đến giai đoạn cuối của quy trình hòa giải, HGV có thể áp dụng phương pháp hòa giải đánh giá và/hoặc hướng dẫn, đưa ra một số quan điểm, lời khuyên của mình nhằm hướng các bên đến một giải pháp hợp tình hợp lý nhất./.

 

Nội dung khác

Sử dụng hòa giải trực tuyến trong giải quyết tranh chấp thương mại: Doanh nghiệp cần lưu ý điều gì?

Dưới sự phát triển đa dạng của các hoạt động thương mại, số lượng các tranh chấp phát sinh ngày càng lớn, khiến cho các phương thức giải quyết tranh chấp trực tiếp truyền thống khó có khả năng giải quyết được hết. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra trên toàn cầu, hạn chế khả năng di chuyển và thúc đẩy các phương thức làm việc mới, giải quyết tranh chấp trực tuyến (ODR) trở thành công cụ hữu dụng giúp các bên giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng phát sinh trong quan hệ thương mại. Trong số các phương thức ODR, hòa giải trực tuyến là phương thức được nghiên cứu và sử dụng rộng rãi trong giải quyết tranh chấp thương mại, bao gồm cả các tranh chấp có yếu tố nước ngoài.

Hội thảo Thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng hiện nay về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, hòa giải trực tuyến

Ngày 15/03/2021, LS. Nguyễn Hưng Quang – Chủ tịch Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) và TS. Hà Công Anh Bảo – Hòa giải viên của VICMC đã có phần tham luận trong chương trình hội thảo khoa học năm 2021 “Thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng hiện nay về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, hòa giải trực tuyến”.

Luật Doanh nghiệp và cuộc cách mạng thủ tục hành chính

Luật sư Nguyễn Hưng Quang - Chủ tịch Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam đã có bài viết trên Chuyên mục Diễn đàn Pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp về Luật doanh nghiệp và những tác động tích cực của việc sửa đổi Luật doanh nghiệp về mặt thủ tục hành chính.

Đội thi Việt Nam tham gia Cuộc thi Hòa giải Thương mại Quốc tế ICC lần thứ 16

Vượt qua vòng tuyển chọn đầy cạnh tranh, đội thi bao gồm các bạn sinh viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Khoa Luật – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội: Lưu Huy Hoàng, Lê Hồng Linh, Nguyễn Duy An, Nguyễn Vũ Anh Phương đã trở thành đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi.

Hòa giải thương mại - Phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả

LS. Nguyễn Hưng Quang - Chủ tịch Trung tâm Hoà giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) tham gia chương trình Kinh doanh và Pháp luật - Hòa giải thương mại phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả phát sóng trên VTV2 ngày 28/02/2021.