Hàng không

TS. LS. Nguyễn Bá Sơn

Phó Chủ tịch VICMC

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Chủ tịch, Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL)

Nguyên Vụ trưởng Vụ Luật và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại Giao

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Tiến sĩ Luật, Đại học QHQT Moscow MGIMO

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

 • Hàng không
 • Dệt may và Da giày
 • Xây dựng và Vật liệu xây dựng
 • Công nghệ thông tin và Điện tử
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
 • Vận tải đường thuỷ và Đóng tàu
 • Vận tải đường bộ và Phương tiện đường bộ
 • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
 • Giáo dục và Đào tạo
 • Năng lượng
 • Y tế và Dược phẩm

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT

 

File đính kèm

[vicmc]_cv_nguyen_ba_son_vn.pdf


Nội dung khác

NGUYỄN ĐOÀN THÔNG

Hòa giải viên

YUHO “RICHARD” KIM

HÒA GIẢI VIÊN

LÊ HƯNG LONG

HÒA GIẢI VIÊN

CAO THỊ HÀ GIANG

HÒA GIẢI VIÊN

Lê Vũ Nam

Hòa giải viên

LS. ANIL CHANGAROTH

HOÀ GIẢI VIÊN