Hàng không

TS.LS. Đỗ Minh Ánh

Hoà giải viên

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Tiến sĩ Luật quốc tế

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Hoà giải viên của Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) - Anh Quốc

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

  • Hàng không
  • Dệt may và Da giày
  • Xây dựng và Vật liệu xây dựng
  • Công nghệ thông tin và Điện tử
  • Thương mại và Dịch vụ
  • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
  • Quản trị doanh nghiệp
  • Bảo hiểm
  • Sở hữu trí tuệ
     

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT

 

File đính kèm

[vicmc]_cv_do_minh_anh_tv.pdf


Nội dung khác

NGUYỄN ĐOÀN THÔNG

Hòa giải viên

YUHO “RICHARD” KIM

HÒA GIẢI VIÊN

LÊ HƯNG LONG

HÒA GIẢI VIÊN

CAO THỊ HÀ GIANG

HÒA GIẢI VIÊN

Lê Vũ Nam

Hòa giải viên

LS. ANIL CHANGAROTH

HOÀ GIẢI VIÊN