Hàng không

ThS. LS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Hoà giải viên

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Trưởng phòng Pháp lý, Tập đoàn Sun Life Financial (Hồ Chí Minh)

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Chương trình Đào tạo Hòa giải viên của IFC, CEDR và VIAC 

Chương trình Đào tạo Đàm phán pháp lý, Pfromm Negotiations 

Khóa Đào tạo nghiệp vụ Đào tạo về Tái định cư bắt buộc của World Bank, ADB và DIFA 

Chương trình Mùa hè 2010 về Pháp luật Hoa Kỳ, hợp tác giữa Trường Luật - ĐH Columbia,Hoa Kỳ và ĐH Luật Laden, Hà Lan 

Thạc sĩ Triết học Lý luận và Thực tiễn về Quyền con người, Đại học Oslo (Na Uy) 

Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội 

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Hoà giải viên của Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) - Anh Quốc

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

  • Xây dựng và Vật liệu xây dựng
  • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
  • Quản trị doanh nghiệp
  • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
  • Sở hữu trí tuệ
     

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT

File đính kèm

nguyen_mai_resume.pdf


Nội dung khác

YUHO “RICHARD” KIM

HÒA GIẢI VIÊN

VŨ LINH CHI

HÒA GIẢI VIÊN

CAO THỊ HÀ GIANG

HÒA GIẢI VIÊN

Lê Vũ Nam

Hòa giải viên

LS. ANIL CHANGAROTH

HOÀ GIẢI VIÊN

Th.S L.S Bùi Tiến Long

HOÀ GIẢI VIÊN