Xây dựng và Vật liệu xây dựng

ThS. LS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Hoà giải viên

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Giám đốc Pháp chế, Tập đoàn Sun Life Financial (Hồ Chí Minh)

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân, Đại học Luật Hà Nội

Thạc sĩ Triết học Lý luận và Thực tiễn về Quyền con người, Đại học Oslo (Na Uy) (2010-2012)

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Hoà giải viên của Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) - Anh Quốc

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

  • Xây dựng và Vật liệu xây dựng
  • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
  • Quản trị doanh nghiệp
  • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
  • Sở hữu trí tuệ
     

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT

File đính kèm

nguyen_mai_resume.pdf


Nội dung khác

THS. LS. Khuất Văn Trung

Hoà giải viên

TS. LS. Nguyễn Bá Sơn

Phó Chủ tịch VICMC

MBA, LS. Nguyễn Hưng Quang

Chủ tịch VICMC

MBA.LS. Vũ Thị Quế

Phó Chủ tịch VICMC

PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng

Tổng Thư ký VICMC

ThS. LS. Lương Văn Lý

Uỷ viên điều hành VICMC