Thương mại và Dịch vụ

Th.s. Nguyễn Thị Minh Huệ

Hòa giải viên

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Phó Giám đốc, Trung tâm Liên kết đào tạo Luật sư Thương mại quốc tế - Học viện Tư pháp

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

 

 

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Hoà giải viên của Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) - Anh Quốc

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

  • Thương mại và Dịch vụ
  • Quản trị doanh nghiệp
  • Giáo dục và Đào tạo
  • Sở hữu trí tuệ

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT


Nội dung khác

NGUYỄN ĐOÀN THÔNG

Hòa giải viên

YUHO “RICHARD” KIM

HÒA GIẢI VIÊN

LÊ HƯNG LONG

HÒA GIẢI VIÊN

CAO THỊ HÀ GIANG

HÒA GIẢI VIÊN

Lê Vũ Nam

Hòa giải viên

LS. ANIL CHANGAROTH

HOÀ GIẢI VIÊN