Thực phẩm và Đồ uống

Th.S L.S Đoàn Hồng Sơn

HOÀ GIẢI VIÊN

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Luật sư sáng lập và Điều hành, IP Max Law Firm 

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Thạc sĩ Luật Sở hữu trí tuệ (George Washington Law University - Hoa Kỳ) 

Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội 

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

  • Sở hữu trí tuệ
  • Thương mại và dịch vụ 
  • Chuyển giao công nghệ
  • Công nghệ thông tin và điện tử
       

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT

 

File đính kèm

vicmc_-cv_son_doan_vie.pdf


Nội dung khác

YUHO “RICHARD” KIM

HÒA GIẢI VIÊN

VŨ LINH CHI

HÒA GIẢI VIÊN

CAO THỊ HÀ GIANG

HÒA GIẢI VIÊN

Lê Vũ Nam

Hòa giải viên

LS. ANIL CHANGAROTH

HOÀ GIẢI VIÊN

Th.S L.S Bùi Tiến Long

HOÀ GIẢI VIÊN