Xây dựng và Vật liệu xây dựng

T.S Hà Công Anh Bảo

HOÀ GIẢI VIÊN

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Phó trưởng khoa Luật, ĐH Ngoại Thương 

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý, ĐH Ngoại thương, Việt Nam

Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh (MBA), ĐH Wales, Anh Quốc

Cử nhân Quản trị kinh doanh, ĐH Ngoại thương, Việt Nam

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

  • Thương mại và Dịch vụ
  • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
 
  • Xây dựng và vật liệu xây dựng
  •  Ngân hàng, tài chính, chứng khoán

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT

 

File đính kèm

[vicmc]_cv_ha_cong_anh_bao.pdf


Nội dung khác

NGUYỄN ĐOÀN THÔNG

Hòa giải viên

YUHO “RICHARD” KIM

HÒA GIẢI VIÊN

LÊ HƯNG LONG

HÒA GIẢI VIÊN

CAO THỊ HÀ GIANG

HÒA GIẢI VIÊN

Lê Vũ Nam

Hòa giải viên

LS. ANIL CHANGAROTH

HOÀ GIẢI VIÊN