Hàng không

PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng

Tổng Thư ký VICMC

CƠ QUAN CÔNG TÁC

Trưởng Khoa Luật, Đại học Ngoại thương

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Tiến sĩ Luật, Đại học François Rabelais de Tours (CH Pháp)

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Hoà giải viên của Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) - Anh Quốc

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

 • Hàng không
 • Dệt may và Da giày
 • Xây dựng và Vật liệu xây dựng
 • Thực phẩm và Đồ uống
 • Công nghệ thông tin và Điện tử
 • Thương mại và Dịch vụ
 • Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán
 • Y tế và Dược phẩm
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Bảo hiểm
 • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
 • Giáo dục và Đào tạo
 • Năng lượng

 

 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT

File đính kèm

resume_nguyen_minh_hang.pdf


Nội dung khác

THS. LS. Khuất Văn Trung

Hoà giải viên

TS. LS. Nguyễn Bá Sơn

Phó Chủ tịch VICMC

MBA, LS. Nguyễn Hưng Quang

Chủ tịch VICMC

MBA.LS. Vũ Thị Quế

Phó Chủ tịch VICMC

ThS. LS. Lương Văn Lý

Uỷ viên điều hành VICMC

LS. Phùng Quang Cường

Hoà giải viên