Xây dựng và Vật liệu xây dựng

Nguyễn Ngọc Minh

Hoà giải viên

CƠ QUAN CÔNG TÁC

 

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

 

 

 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC HOÀ GIẢI

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)

Hoà giải viên của Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) - Anh Quốc

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

  • Xây dựng và Vật liệu xây dựng
  • Thương mại và Dịch vụ
  • Vận tải đường thuỷ và Đóng tàu
  • Vận tải đường bộ và Phương tiện đường bộ
  • Quản trị doanh nghiệp
  • Bảo hiểm
  • Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CHI TIẾT

File đính kèm

cv-nguyen_ngoc_minh.pdf


Nội dung khác

THS. LS. Khuất Văn Trung

Hoà giải viên

TS. LS. Nguyễn Bá Sơn

Phó Chủ tịch VICMC

MBA, LS. Nguyễn Hưng Quang

Chủ tịch VICMC

MBA.LS. Vũ Thị Quế

Phó Chủ tịch VICMC

PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng

Tổng Thư ký VICMC

ThS. LS. Lương Văn Lý

Uỷ viên điều hành VICMC